Zgłoś swojego Wolontariusza w konkursie "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Data: 26.08.2022 r., godz. 12.45    193
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XII edycję Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

wolontariusz-plakat.png (273 KB)

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XII edycję Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej. 

W tym roku Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

  1. indywidualny wolontariusz,
  2. wolontariat grupowy,
  3. szkolne/przedszkolne koło wolontariatu,
  4. wolontariat seniorów,
  5. kategoria specjalna - pomoc Ukrainie.

Działalność wolontariuszy widoczna jest w wielu obszarach, w których swoje zadania realizuje samorząd województwa, są to m. in. edukacja, pomoc społeczna, ochrona środowiska, kultura fizyczna i turystyka czy ochrona zdrowia. Jednocześnie wyjątkowo w tej edycji została dodana kategoria specjalna, w której uhonorowana zostanie organizacja pozarządowa za działalność na rzecz pomocy Ukrainie. Aktywność, która będzie zaliczana do tej kategorii może być prowadzona na terenie naszego kraju oraz Ukrainy w zakresie np. pomocy humanitarnej, edukacyjnej, psychologicznej, medycznej, socjalno-bytowej. 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 30 września br.

1. Regulamin
2. Załącznik do Regulaminu XII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – Formularz zgłoszeniowy.