Komunikat

Data: 01.09.2022 r., godz. 14.17    203
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim informuje, że z dniem 1 września 2022 roku rozpoczyna się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Szanowni Państwo!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim informuje, że z dniem 1 września 2022 roku rozpoczyna się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób ubiegających się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Moduł II.

Druki wniosków można pobrać:

- w zakładce „Aktywny samorząd” na stronie PCPR:
http://www.bip.pcpr.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=53

lub
- w siedzibie PCPR przy ul. Żydowskiej 19, II piętro, pokój nr 2

Wnioski przyjmowane są do dnia 10 października 2022 roku.

Zachęcamy do składania wniosków w elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Poniżej zamieszczamy link, który odsyła do platformy SOW na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

W celu złożenia dokumentów poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.