Druki do pobrania

Dokumentacja medyczna dołączona do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem lub w przypadku braku potwierdzenia, należy zgłosić się do Zespołu osobiście, z kopią dokumentacji medycznej i oryginałem do wglądu.

Wniosek o orzeczenie niepełnosprawności dla osoby do 16 r.ż.

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

3. Klauzula informacyjna

4. Wniosek o doręczenie pism w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

5. Kwestionariusz służący do sporządzenia oceny psychologicznej i/lub oceny socjalno-społecznej dziecka

W przypadku orzeczeń lub postanowień Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Maz. ww. dokumenty Będą nadal wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wniosek o orzeczenie niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 r.ż.

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

3. Klauzula informacyjna

4. Wniosek o doręczenie pism w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

5. Kwestionariusz do oceny funkcjonowania społecznego osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

W przypadku orzeczeń lub postanowień Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Maz. ww. dokumenty Będą nadal wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wniosek na wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

- Wniosek na wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (format .pdf)
- Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (format .docx)

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie ulegają zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.).

1. Osoba ubiegająca się o wydanie legitymacji zobowiązana jest, od dnia 1 sierpnia 2017 r. do złożenia wniosku według nowego wzoru
2. Legitymacja wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej, na okres ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż:

a. 5 lat - w przypadku dzieci do 16 roku życia
b. 10 lat - w przypadku osób powyżej 16 roku życia, które nie ukończyły 60. roku życia
c. na stałe – w przypadku osób, które ukończyły 60. rok życia i legitymują się orzeczeniem wydanym na stałe

3. W przypadku kiedy osoba zainteresowana posiada więcej niż jedno prawomocne orzeczenie, legitymacje wydaje się na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia

4. Na Do wniosku o wydanie legitymacji załącza się kopię ostatniego prawomocnego orzeczenia oraz jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

5. Za wydanie duplikatu legitymacji, pobiera się opłatę w wysokości 15 zł

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

KARTY PARKINGOWE

Uprawnieni do karty parkingowej są tylko:

1. osoby orzekane do 1 lipca 2014 r. ze znacznym stopniem niepełnosprawności posiadające jeden z symboli 04-O, 05-R lub 10-N i wskazania pkt 9.

2. osoby orzekane po 1 lipca 2014 r. zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, posiadające w orzeczeniu wskazania pkt 9, przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia muszą mieć jeden z symboli 04-O, 05-R, 10-N lub 07-S (od 31.03.2020 r. na podstawie Dz.U. z 2020 r., poz. 426 art. 6b pkt 9).

3. dzieci do 16 roku życia orzekane po 1 lipca 2014 r. zaliczone do osób niepełnosprawnych mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i wskazania pkt 9.

Dokumenty do uzyskania karty parkingowej:

1. osoba niepełnosprawna składa wniosek do uzyskania karty parkingowej osobiście (wzór podpisu składa przy urzędniku), z wyjątkiem osób poniżej 18 r.ż. oraz w przypadku osób ubezwłasnowolnionych.

2. do wniosku załącza się:
- aktualne jedno zdjęcie 35x45 mm,
- kserokopie orzeczenia.

3. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w kwocie 21 zł:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Nr konta : 44 1240 6973 1111 0010 8277 1204
Imię, nazwisko, adres
Tytuł przelewu: karta parkingowa

Opłatę uiszcza się po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności po spełnieniu określonych przesłanek wymienionych w punkcie 1

- Wniosek do uzyskania karty parkingowej (format .pdf)
- Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (format .docx)
Strona oglądana: 63738 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 01.06.2009 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 20.11.2020 r., godz. 13.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.11.2020 r., godz. 13.27Adam PodemskiEdycja strony
26.10.2020 r., godz. 10.11Adam PodemskiEdycja strony
24.09.2020 r., godz. 14.37Adam PodemskiEdycja strony
23.09.2020 r., godz. 14.15Adam PodemskiEdycja strony
23.09.2020 r., godz. 14.14Adam PodemskiEdycja strony
08.07.2020 r., godz. 14.39Adam PodemskiEdycja strony
18.06.2020 r., godz. 14.59Adam PodemskiEdycja strony
15.06.2020 r., godz. 12.19Adam PodemskiEdycja strony
10.06.2020 r., godz. 15.21Adam PodemskiEdycja strony
21.10.2019 r., godz. 14.37Adam PodemskiEdycja strony
17.06.2019 r., godz. 14.45Adam PodemskiEdycja strony
15.10.2018 r., godz. 13.42Adam PodemskiEdycja strony
24.09.2018 r., godz. 15.34Adam PodemskiEdycja strony
23.07.2018 r., godz. 14.17Adam PodemskiEdycja strony
23.07.2018 r., godz. 14.15Adam PodemskiEdycja strony
27.10.2017 r., godz. 14.27Adam PodemskiEdycja strony
05.09.2017 r., godz. 11.09Adam PodemskiEdycja strony
03.08.2017 r., godz. 14.27Adam PodemskiEdycja strony
01.06.2017 r., godz. 14.06Adam PodemskiEdycja strony
21.07.2015 r., godz. 15.45Adam PodemskiEdycja strony
09.02.2015 r., godz. 14.00Adam PodemskiEdycja strony
03.02.2015 r., godz. 13.07Adam PodemskiEdycja strony
20.08.2014 r., godz. 14.08Adam PodemskiEdycja strony
08.01.2014 r., godz. 16.19Adam PodemskiEdycja strony
08.01.2014 r., godz. 16.18Adam PodemskiEdycja strony
07.01.2014 r., godz. 13.49Adam PodemskiEdycja strony
07.01.2014 r., godz. 13.48Adam PodemskiEdycja strony
22.02.2013 r., godz. 17.08Adam PodemskiEdycja strony
30.12.2011 r., godz. 13.13Adam PodemskiEdycja strony
30.12.2011 r., godz. 13.13Adam PodemskiEdycja strony
29.12.2011 r., godz. 16.31Adam PodemskiEdycja strony
29.12.2011 r., godz. 13.26Adam PodemskiEdycja strony
28.12.2011 r., godz. 14.36Adam PodemskiEdycja strony
28.12.2011 r., godz. 14.33Adam PodemskiEdycja strony
28.12.2011 r., godz. 14.32Adam PodemskiEdycja strony
28.12.2011 r., godz. 14.30Adam PodemskiEdycja strony
23.09.2009 r., godz. 10.31Adam PodemskiEdycja strony
03.06.2009 r., godz. 15.07Adam PodemskiEdycja strony
03.06.2009 r., godz. 15.06Adam PodemskiEdycja strony
03.06.2009 r., godz. 15.04Adam PodemskiEdycja strony
03.06.2009 r., godz. 15.04Adam PodemskiEdycja strony
03.06.2009 r., godz. 15.02Adam PodemskiEdycja strony
03.06.2009 r., godz. 15.00Adam PodemskiEdycja strony
03.06.2009 r., godz. 14.57Adam PodemskiEdycja strony
03.06.2009 r., godz. 14.57Adam PodemskiEdycja strony
03.06.2009 r., godz. 14.56Adam PodemskiEdycja strony
03.06.2009 r., godz. 14.54Adam PodemskiEdycja strony
03.06.2009 r., godz. 14.54Adam PodemskiEdycja strony
03.06.2009 r., godz. 14.53Adam PodemskiEdycja strony
03.06.2009 r., godz. 14.53Adam PodemskiEdycja strony
01.06.2009 r., godz. 14.50Adam PodemskiEdycja strony
01.06.2009 r., godz. 14.38Adam PodemskiDodanie strony

Stopka

© 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zawartość merytoryczna: GRAŻYNA WALCZYK, e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 30 kwietnia 2009 r.