Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Liczba odwiedzających: 275

Pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim:

Katarzyna Bęben – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej

Anna Rustecka – Krawczyk – pedagog/psycholog, przyjmuje: wtorek 11.30 -18.30, środa 12.30 – 17.30 i piątek 11.00 – 17.00

Aleksandra Nieprzecka – pracownik socjalny

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej:

Joanna Lipińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, dzień wewnętrzny wtorek,

Katarzyna Bohdanowicz – starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, dzień wewnętrzny środa,

Izabela Obłąkowska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, dzień wewnętrzny czwartek,

Anna Kora – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, dzień wewnętrzny piątek,