Instytucje pomocowe świadczące bezpłatne poradnictwo na terenie powiatu grodziskiego

Liczba odwiedzających: 158

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Szpital Zachodni, I piętro
tel. 22-755-91-28
https://www.szpitalzachodni.pl/poradnia/poradnia-zdrowia-psychicznego  

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Bairda 38A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22-755-51-11
22-755-58-69
22-755-61-69
http://www.opsgrodzisk.pl

3. Centrum Usług Społecznych w Milanówku
ul. T. Kościuszki 16
05-822 Milanówek
tel. 22-755-86-35
22-724-97-92  
http://www.milanowek.naszops.pl

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
ul. Błońska 46/48
05-807 Podkowa Leśna
tel. 22-729-10-82
http://www.ops.podkowalesna.pl

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel. 46-856-40-44
http://www.gopsjaktorow.pl

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie
ul. Armii Krajowej 89
96-314 Baranów
tel. 46-856-03-17
http://www.gops-baranow.org

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
ul. Główna 5
96-321 Żabia Wola
tel. 46-857-82-88
46-857-84-80
http://www.gops.zabiawola.pl 

8. Poradnia Leczenia Uzależnień w Grodzisku Mazowieckim
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22-755-93-04

9. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim
ul. Bałtycka 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel: (22) 755-55-74; (22) 723 16 44; +48 572 951 986
e-mail: pppgrodzisk@powiat-grodziski.pl

10. Poradnia pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci
ul. 3 Maja 49
ul. Żydowska 17/2
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel: 22-177-78-32/33