Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Grodzisku Mazowieckim

Liczba odwiedzających: 380

Od lutego bieżącego roku  Instytut Psychologii Zdrowia PTP rozpoczął, na terenie powiatu grodziskiego, działalność w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i uruchomił: Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Punkt funkcjonuje w ramach środków pozyskanych przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP z Funduszu Sprawiedliwości na lata 2022–2025 w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz pomocy świadkom przestępstw. 

Dyżury będą pełnione w środy i piątki w godzinach od 15:00 do 20:00 w budynku Mediateki w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 3 Maja 57 (I piętro, gabinet nr 2).  Wszyscy  pokrzywdzeni i zagrożeni pokrzywdzeniem na skutek przestępstwa proszone są o kontakt w czasie pełnionych dyżurów.

Telefon kontaktowy - 786 641 742 

Pomoc świadczona w ramach udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem jest bezpłatna dla osób zakwalifikowanych do programu. 

Wszystkie zadania związane z udzielaniem pomocy pokrzywdzonym znajdują się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.09.2017r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2019r., poz. 683)